DUOMENŲ TVARKYMO SUTARTIS

Gerb. kliente,

Jūs turite transporto priemonę (-ių) su telematine sąsaja.


Šiame kontekste Duomenų tvarkymo sutartis (toliau – „DTS“) reguliuoja jūsų telematinių duomenų rinkimą bei tvarkymą pagal galiojančius teisės aktus.


Kad suteiktumėte leidimą, turite pasirašyti šią Sutartį.

Lt-lt_lithuanian_RT_SAS_DMA_DUOMENŲ TVARKYMO SUTARTIS_v1.0.pdf

Kilus klausimų, susisiekite su įgaliotu „Renault Trucks“ atstovu*.


Nuosavybės pasikeitimas

Jeigu parduodate transporto priemonę, turite:


- informuoti naują savininką apie būtinybę pasirašyti šią DTS su „Renault Trucks“.

- užpildyti žemiau pateiktą formą.


Jei esate naujas savininkas, turite:


- susisiekti su įgaliotu „Renault Trucks“ atstovu dėl DTS pasirašymo.

- užpildyti žemiau pateiktą formą.Informuoju, kad perleidau toliau identifikuojamas transporto priemones naujam savininkui.
Su naujuoju savininku galima susisiekti šiuo adresu:

2Mo

Nutraukimas

Jei norite nutraukti DTS, užpildykite žemiau pateiktą formą, pasirašykite ją ir atsiųskite nuskenuotą kopiją įgaliotam „Renault Trucks“ atstovui*.
Duomenų tvarkymo sutarties nutraukimas.pdf

*Artimiausio atstovo ieškokite Dealer Locator puslapyje.