Privatumas

Off

Jau daugiau nei dešimtmetį "Renault Trucks" parduoda sunkvežimius, kuriuose įdiegta ryšio technologija. Tikslas - teikti galingus ir patikimus įrankius savo klientams ir padėti jiems telematinėmis paslaugomis optimizuoti jų veiklą.

Šiame skaitmeniniame kontekste "Renault Trucks" visada skyrė ypatingą dėmesį duomenų, įskaitant asmens duomenis, apsaugai.

Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR) "Renault Trucks" yra tik dar vienas žingsnis devintojo dešimtmečio pradžioje pradėtame procese.

Per visus šiuos metus "Renault Trucks" vykdė visus savo teisinius įsipareigojimus, ypač susijusius su nuosekliais 1978 m. įstatymo Nr. 78-17 dėl informacinių technologijų, duomenų rinkmenų ir pilietinių laisvių pakeitimais.

Nuo 2009 m., nors tai nebuvo privaloma, "Renault Trucks" turi asmens duomenų apsaugos pareigūną, atsakingą už šios srities reglamentų laikymąsi.

Tai taip pat buvo "Volvo" grupės, kuriai asmens duomenų apsauga yra labai svarbi, politikos dalis.

Nuo 2013 m. asmens duomenų apsauga yra neatsiejama IT politikos, privalomos visiems darbuotojams ir paslaugų teikėjams, dalis (ši politika pridedama prie vidaus taisyklių).

Nuolat stengdamasi apsaugoti asmens duomenis, "Renault Trucks" jau kelerius metus siekia, kad paslaugų teikėjai ir subrangovai prisiimtų tokį patį įsipareigojimą, ir užtikrina savo taisyklių taikymą šioje srityje.

BDAR įsigaliojimas (2018 m. gegužės 25 d.) tik sustiprina duomenų saugumo politiką, kuriai "Renault Trucks" jau seniai skiria daug dėmesio. Dabar "Renault Trucks" požiūris papildytas naujomis funkcijomis:

  • Įdiegtas naujas valdymas, kuriam vadovauja duomenų apsaugos pareigūnas.
  • Apibrėžta dokumentų saugykla, kurioje pateikiamos direktyvos dėl įvairių asmens duomenų kategorijų, taip pat procedūros, labiau pritaikytos įmonės veiklai.
  • Galiausiai, asmens duomenų apsaugai būtinas stiprus IT saugumas, kuriam užtikrinti sukurta vidaus kontrolė, skirta optimaliam saugumo lygiui užtikrinti.

"Renault Trucks" užtikrina visų (partnerių, klientų ir darbuotojų) asmens duomenų saugumą.

Daugiau informacijos apie asmens duomenų naudojimą volvo grupėje rasite čia

Norėdami gauti daugiau informacijos apie duomenų subjekto teisę, spustelėkite čia