Share

Naujienos

SVARBI INFORMACIJA DĖL COVID-19 PREVENCIJOS PRIEMONIŲ

4min
Covid19

Mes, „Renault Trucks Lietuva”, suprantame, kad padedame klientams tęsti būtiną veiklą, o Lietuvos visuomenei - gyvenimą karantino sąlygomis. Karantino metu neišvengiamai būtina vykdyti maisto, vaistų, būtiniausių reikmenų pristatymą, teikti komunalines bei priešgaisrinės saugos paslaugas - daugeliu atvejų visa tai yra atliekama mūsų klientų sunkvežimiais.

Todėl esame įsipareigoję tęsti 4 mūsų sunkvežimių centrų veiklą Lietuvoje, ypatingą dėmesį skirdami didžiausiam mūsų klientų, partnerių ir darbuotojų saugumui, viruso plitimo prevencijos ir sveikatos užtikrinimo priemonėms.  

COVID-19 prevencijos priemonės

 

Klientų prašome: - Sunkvežimių centro patalpose dėvėti apsauginę veido kaukę.

- Prieš pristatant sunkvežimį į servisą kruopščiai išvėdinti kabiną. - Dezinfekuoti rankas atvykus į serviso centrą – dezinfekcinį skysti rasite prie įėjimo. - Bendraujant laikytis saugaus ne mažiau kaip 2 m atstumo iki kitų žmonių, laikytis geros kosulio etikos. - Iki minimumo sumažinti socialinius kontaktus su darbuotojais ir serviso centro klientais.  - Atsiskaitymams naudoti negrynuosius pinigus. - Nesilankyti serviso vidaus patalpose, sandėliuose ir pan. – čia būti gali tik įmonės darbuotojai, visų kitų asmenų patekimas į darbo zonas servise griežtai draudžiamas. - Pristatyti ir priimti prekes lauke.

Mūsų darbuotojai:

- Darbą atlieka nuotoliniu būdu, išskyrus atvejus, kai būtina atitinkamas funkcijas atlikti darbo vietoje. - Teikia prioritetą klientų aptarnavimui telefonu, el. paštu, Skype ir pan. - Atvykusiuosius aptarnauja per atstumą - mūsų registracijos ir dalių išdavimo stalai yra atskirti įspėjamosiomis juostomis, kad darbuotojai ir lankytojai būtų saugiu 2 m atstumu vienas nuo kito. - Naudoja apsaugines pirštines, dezinfekuoja rankas ir laikosi geros kosulio etikos.  - Priimdami remontui ir atiduodami transporto priemonę dezinfekciniu skysčiu dezinfekuoja sunkvežimių kabinas (raktelius, vairą, pavarų svirtį, prietaisų skydelį, durelių rankenas iš vidaus ir išorės).

Tai labai neįprasta situacija visiems, todėl tikimės mūsų klientų, partnerių ir darbuotojų supratimo ir kantrybės. Kartu mes padedame Lietuvai, Europai ir visam pasauliui.

„Tai yra neeilinė situacija kiekvienam Lietuvos gyventojui ir mums, tačiau mes labai vertiname tai, kad mūsų sunkvežimių centrų darbuotojai prisiima didelę atsakomybę, rūpinasi vieni kitais ir puikiai supranta savo darbo svarbą šiuo sudėtingu metu. Tuo tikrai didžiuojamės, - sako Nicholas Kjaer, „Volvo Group Trucks Lietuva“ generalinis direktorius. - Atsiprašome už nepatogumus, kurie gali kilti mūsų klientams ir partneriams, tačiau tikiu, kad visi suprantame susiklosčiusią situaciją.

Koronaviruso karštoji linija – 1808.

 

Atnaujinta 2021-05-04

IMPORTANT INFORMATION ABOUT COVID-19 PREVENTION ACTIONS

 

We at Renault Trucks Lithuania understand that we are helping our clients continue their necessary activities and the Lithuanian public to live in quarantine. During quarantine, it is inevitable to secure delivery of food, medicines, essentials, municipal and our customers’ trucks do fire safety services - most of them. That is why we are committed to continue operating our 4 truck centers in Lithuania with a particular focus on the highest levels of safety for our customers, partners and employees, virus prevention and health.

COVID-19 Prevention Measures

 

Our customers are requested: - Wear a face mask inside our building. - Thoroughly ventilate the cab before handing in their truck for service. - Disinfect hands on arrival at service center - disinfectant liquid can be found at the entrance. - Keep a safe distance of at least 2 m from other people when communicating and observe good cough ethics. - Minimize social contacts with employees and service center customers. - Avoid using cash for payments. - Do not visit internal service premises, warehouses, etc. - only employees of the company may be present, and access to work areas by anyone in the service area is strictly prohibited. - Deliver and receive goods outdoors.

Our employees:

- Work remotely, except when required to perform appropriate functions at the workplace. - Give priority to customer service by phone, email, Skype and similar. - Meets customers within a distance - our counter desks are separated by warning stripes to keep staff and visitors within 2 meters of each other. - Wears protective gloves, disinfects hands and follows good cough ethics. - Disinfects truck cabs (keys, steering wheel, gear lever, instrument panel, interior and exterior door handles) when accepting and returning vehicle.

This is a very unusual situation for everyone and we expect the understanding and patience of our customers, partners and employees. Together we help Lithuania, Europe and the world.

“This is to a great extent an extraordinary situation for everyone in Lithuania and of course for us as well, but we have been pleased to find, that our employees in the network take great responsibility, care for each other and are very aware of the importance of their work - also in this difficult time. We are really proud of that, - says Nicholas Kjaer, Managing Director of Volvo Group Trucks Lithuania. - We are sorry for the inconveniences it may have for our customers and partners, but I believe we all have an understanding of the situation.

Coronavirus Hotline - 1808.

Updated 2021-05-04