Share

Transporto sprendimas

Alternatyvios energijos rūšys : Mūsų vizija

2min
Renault Trucks T on the road

Mūsų vizija

Alternative nergies by Renault Trucks

Mūsų manifestas

Sunkvežimių išmetamųjų teršalų standartai daug metų lenkia lengvųjų automobilių išmetamųjų teršalų standartus. Kietųjų dalelių, NOx ir visų kitų teršalų išmetimas sumažintas beveik iki nulio, ypač taikant dabartinę "Euro VI-D" normą. Taigi senos kartos transporto priemonių pakeitimas naujausiomis yra svarbus svertas oro taršai mažinti.

Kova su visuotiniu atšilimu ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo mažinimas tapo vienu iš svarbiausių uždavinių. CO2 emisijų mažinimas yra naujas mūsų pramonės prioritetas.

Nėra tobulos alternatyvos, kuri galėtų veiksmingai pakeisti dyzeliną visose srityse ir visose rinkose. Mūsų tikslas - pasiūlyti tinkamą transporto sprendimą tinkamoje vietoje, naudojant tinkamą energiją.

Dyzelinas, kaip profesionalūs degalai, išlieka geru atsaku į transporto pramonės poreikius, ypač regioninio ir tarptautinio krovinių vežimo srityje, kurioje jis daugelį metų išliks dominuojančiais degalais. Atsisakyti "viso dyzelino" nereiškia atsisakyti dyzelino.

Geriausias sprendimas, kaip sumažinti tolimojo susisiekimo poveikį aplinkai, yra ir toliau sutelkti dėmesį į degalų sąnaudų mažinimą. Naujos kartos biodegalai, ypač sintetiniai parafininiai degalai (HVO, XTL...), taip pat padės toliau mažinti CO2 kiekį.

Trumpesniems atstumams arba arčiau urbanizuotų vietovių suslėgtosios gamtinės dujos (SGD) yra brandus atsakas į transporto pramonės iššūkius. Jos padeda gerinti miestų oro kokybę ir yra patikrintas sprendimas. Tačiau gamtinės dujos išlieka pereinamojo laikotarpio energija, nes visuomenė tikisi proveržio išmetamųjų teršalų kiekio srityje, palyginti su dyzelinu.

Galutinis transporto sprendimas miestų teritorijoms turi būti nulinės taršos. Elektromobilumas neabejotinai yra TEISINGAS sprendimas miestams ir nuo 2025 m. taps privalomas. Daugiau nei 10 metų vykdydama intensyvią plėtros veiklą ir bendradarbiaudama su klientais šioje srityje, "Renault Trucks" yra pasirengusi, kad elektriniai sunkvežimiai taptų nauju standartu miestuose.