Report

Renault Trucks mažina CO2 emisiją

Green Energies

4min
landscape

Veiksmai klimato krizei įveikti

Reikalingas perėjimas prie tvaraus transporto sprendimų

Klimato kaita yra reali. Atmosferoje susikaupęs CO2 (anglies dvideginis) prisideda prie šiltnamio efektą sukeliančių dujų poveikio ir pasaulinio atšilimo. Kad sulaikytume šį reiškinį, turime imtis veiksmų ir greitai atsisakyti anglies dvideginio išmetimo į aplinką.

Transporto sektorius atlieka svarbų vaidmenį vykdant būtiną perėjimą, kurio tikslas yra aiškus: palaipsniui mažinti iškastinio kuro naudojimą, kad kuo greičiau būtų pasiektas nulinė anglies dvideginio emisija.

 

Griežtesni reguliavimai

Įgyvendindama 2015 m. priimtą Paryžiaus klimato susitarimą, kuriuo raginama iki 2100 m. sumažinti pasaulio klimato atšilimo tempą iki mažiau nei 2 °C, Europos Sąjunga nusprendė paspartinti transporto, kuriam Europoje tenka 25 proc. viso išmetamo CO2 kiekio, anglies dvideginio emisiją.

Šiuo tikslu buvo sugriežtintos Europos taisyklės ir dabar pirmą kartą sunkvežimių gamintojams nustatyti CO2 emisijos apribojimai, apimantys labai tikslius tikslus: iki 2025 m. - 15 %, o iki 2030 m. - 30 %, lyginant su 2019 m., kad iki 2050 m. transporto sektoriuje būtų pasiekta nulinė anglies dvideginio emisija.

Trylikoje Europos šalių įsteigtos 247 mažos taršos zonos. Netolimoje ateityje vidaus degimo varikliais varomi sunkvežimiai nebebus leidžiami į kelius.

„Renault Trucks" įsipareigojimas

2040 m. pasiekti nulinę CO2 emisiją.

Įsipareigojome paspartinti anglies dvideginio išmetimo mažinimą savo veikloje, kad padėtume pristabdyti Žemės temperatūros kilimą iki 1,5 °C. Mūsų tikslas - nuo 2040 m. mūsų rinkai pateikiamos transporto priemonės būtų neutralios anglies dioksido atžvilgiu.

 

Palaipsniui pereiti prie nulinės emisijos

Elektrinės transporto priemonės yra mūsų perėjimo planų pagrindas. Esame pasirengę elektrinius sunkvežimius paversti nauju rinkos standartu, siūlydami visą liniją efektyvių, patikimų ir pelningų transporto priemonių, atitinkančių visų mūsų klientų poreikius.

Mūsų tikslai ambicingi: 2030 m. 50 proc. mūsų pardavimų sudarys elektrinės transporto priemonės, o 2040 m. 100 proc. mūsų į kelius išleidžiamų transporto priemonių bus visiškai tvarios.

Siekdami šio tikslo, judame etapais, palaipsniui atsisakydami iškastinio kuro naudojimo, nes anglies dvideginio išmetimo mažinimas ir elektrifikavimas apima visų rūšių transporto priemones.

Savo perėjimą grindžiame trimis viena kitą papildančiomis technologijomis: Vidaus degimo varikliai, varomi neiškastiniu kuru (sintetiniu dyzelinu, biodegalais, biodujomis, o po kelerių metų - vandeniliu), elektrinės baterijos ir vandenilio kuro elementai.

„Renault Trucks" mažina CO2 emisiją

„Renault Trucks" ėmėsi iššūkio mažinti CO2 emisiją 3 būdais:

  • siūlydami vis efektyvesnius sunkvežimius;
  • teikiant 100 % elektrinius sprendimus;
  • ilginant savo transporto priemonių eksploatavimo trukmę pagal žiedinį metodą.

Mūsų transporto priemonių degalų naudojimo efektyvumo didinimas

„Renault Trucks" kuria ir parduoda sunkvežimius, kurie naudoja vis mažiau degalų ir išmeta mažiau CO2. Kartu su paslaugomis, padedančiomis vežėjams ir vairuotojams padidinti degalų naudojimo efektyvumą, mūsų variklių sistemos gerokai sumažino transporto priemonių poveikį aplinkai, tačiau nesumažino jų eksploatacinių savybių ir patikimumo.

Kiekvienos naujos kartos „Renault Trucks" produktų degalų sąnaudos yra mažesnės nei ankstesnės.

T High turbo compound

Elektromobilių diegimas

„Renault Trucks" gamina elektrinius vidutinio tonažo sunkvežimius, skirtus gabenimams miestuose, šiukšlių surinkimui ir pradiniams darbams statybvietėse. Be didelės tokių transporto priemonių linijos, „Renault Trucks" plėtoja ir visą eilę susijusių paslaugų: akumuliatorių ir infrastruktūros sprendimų, skirtų akumuliatorių įkrovimui, papildomų sistemų, skirtų optimizuoti naudojamą energiją, remontą ir priežiūrą, finansavimą ir draudimą.

Renault Trucks D E-Tech

 

Siekdami patenkinti visus rinkos poreikius, kuriame naujas technologines sistemas su baterijomis arba vandenilio kuro elementais. Tai padės išplėsti elektrifikaciją, įtraukiant kitas aktualias naudojimo sritis, pavyzdžiui, statybas, konteinerių gabenimą ar tolimųjų pervežimų paslaugas.

Žiedinės ekonomikos ciklų kūrimas

Siekdami sumažinti gamtos išteklių naudojimą ir apriboti mūsų gaminamų transporto priemonių poveikį aplinkai, ypač anglies dvideginio poveikį, orientuojame savo pramoninę veiklą taip, kad ji atitiktų žiedinę ekonomiką. Taip atsižvelgiama į antrąjį ir trečiąjį transporto priemonių gyvenimą, jų pakartotinį naudojimą įvairiomis formomis ir perdirbimą.

  • Atnaujinti: atnaujiname ir restauruojame savo naudotas transporto priemones, atnaujiname jų programinę įrangą ir naujuose sunkvežimiuose diegiame naujausios kartos technologijas, kad pailgintume jų eksploatavimo laiką ir išvengtume jų senėjimo.
  • Pakartotinis panaudojimas: savo naudotų sunkvežimių gamykloje suteikiame savo naudotiems sunkvežimiams naują gyvenimą, pertvarkydami juos taip, kad būtų galima tiekti pagal užsakymą pritaikytas naudotas transporto priemones. Vilkikai pertvarkomi į važiuokles; dyzelino variklių sistemos pertvarkomos į biodyzelino sistemas.
  • Pakartotinis perdirbimas: siūlome mechaninių mazgų ir atnaujintų komponentų, skirtų standartiniams pakeitimams, liniją, o jų gamyba daro 60 % mažesnį poveikį aplinkai nei naujų dalių gamyba.
Used trucks factory

 

Suteikus naują gyvenimą arba pertvarkius sunkvežimį galima išvengti 14,4 t CO2 emisijos, lyginant su ta, kurios reikėtų naujai transporto priemonei pagaminti.

Set canonical URL
Off