Transporto sprendimas

Alternatyvi energija: mūsų vizija

2min
Renault Trucks T on the road

Mūsų vizija

Alternatyvūs degalai

Mūsų manifestas

Sunkvežimių emisijos standartai daug metų lenkia lengvųjų automobilių emisijos standartus. Kietųjų dalelių, NOx ir visų kitų teršalų išmetimas sumažintas beveik iki nulio, ypač taikant dabartinę Euro 6-D normą. Senos kartos transporto priemonių pakeitimas naujausiomis yra svarbus svertas oro taršai mažinti.

Kova su klimato atšilimu ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo mažinimas tapo vienu iš svarbiausių uždavinių. CO2 emisijų mažinimas yra naujas mūsų pramonės prioritetas.

Nėra tobulos alternatyvos, kuri galėtų veiksmingai pakeisti dyzeliną visose srityse ir visose rinkose. Mūsų tikslas - pasiūlyti tinkamą transporto sprendimą tinkamoje vietoje, naudojant tinkamą energiją.

Dyzelinas ir toliau išlieka geru atsaku į transporto pramonės poreikius, ypač regioninio ir tarptautinio krovinių vežimo srityje, kurioje jis daugelį metų išliks dominuojančiais degalais. Atsisakyti dyzelinio nereiškia atsisakyti „viso dyzelino".

Geriausias sprendimas, kaip sumažinti tolimūjų gabenimų poveikį aplinkai, yra ir toliau sutelkti dėmesį į degalų sąnaudų mažinimą. Naujos kartos biodegalai, ypač sintetiniai parafininiai degalai (HVO, XTL...), taip pat padės toliau mažinti CO2 kiekį.

Trumpesniems atstumams arba arčiau urbanizuotų vietovių suslėgtosios gamtinės dujos (SGD) yra brandus atsakas į transporto pramonės iššūkius. Jos padeda gerinti miestų oro kokybę ir yra patikrintas sprendimas. Tačiau gamtinės dujos išlieka pereinamojo laikotarpio energija, nes visuomenė tikisi proveržio emisijos mažinimo srityje.

Galutinis transporto sprendimas miestams - nulinės tarša. Elektromobilumas neabejotinai yra TEISINGAS sprendimas miestams, kuris nuo 2025 m. taps privalomu. Daugiau nei 10 metų vykdydami intensyvią plėtros veiklą ir bendradarbiaudami su klientais šioje srityje, „Renault Trucks" yra pasirengę tam, kad elektriniai sunkvežimiai taptų nauju standartu miestuose.

Set canonical URL
Off